Strona główna » Usługi » Wdrożenie

Wdrożenia systemów ERP

Różnorodność działań prowadzonych na rynku przez firmy sprawia, że każdy system jest rozwiązaniem unikalnym. Dlatego też w ramach wdrożenia wykonywane są czynności, które mają doprowadzić do sprawnego i skutecznego zaimplementowania wybranego systemu zgodnie ze zgłaszanymi przez Państwa potrzebami.

W zależności od poziomu skomplikowania, zgłaszanych potrzeb i konfiguracji systemu proces wdrożenia może składać się z kilku etapów:

  • analiza przedwdrożeniowa,
  • instalacja sprzętu i oprogramowania,
  • wdrożenie – konfiguracja funkcjonalna modułów,
  • szkolenia użytkowników,
  • asysta i nadzór

Analiza przedwdrożeniowa zapewnia właściwe przygotowanie do implementacji nowego systemu i szczegółowe zaplanowanie wszystkich działań. W trakcie analizy uwzględnimy potrzeby zgłaszane przez Państwa i wymagania, jakie stawiane są systemowi. Będziemy chcieli poznać Państwa firmę, strukturę organizacyjną, zidentyfikować procesy biznesowe, określić ilość użytkowników i ich uprawnienia, poznać obieg dokumentów i miejsca ich powstawania, infrastrukturę sprzętową by w efekcie stworzyć harmonogram prac wdrożeniowych przy uwzględnieniu dostępnych zasobów firmy oraz określić koszt całego przedsięwzięcia.

Instalacja sprzętu i oprogramowania – wykonujemy konfiguracje sprzętu (w tym serwery ) i instalację oprogramowania na wszystkich stanowiskach komputerowych, na których będzie użytkowany program. We współpracy z osobami, które będą pracować na danym stanowisku dokonujemy indywidualnej konfiguracji – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wdrożenie – konfiguracja funkcjonalna modułów obejmuje czynności, których celem jest odwzorowanie w systemie procesów biznesowych zachodzących w firmie – zgodnie z przeprowadzoną analizą przedwdrożeniową.

Szkolenia użytkowników zapewniają przygotowanie pracowników do pracy z programem. Opierają się na ćwiczeniach praktycznych. Harmonogram, zakres i czas trwania szkolenia w poszczególnych obszarach tematycznych zawsze jest uzgadniany z klientem.

Asysta i nadzór – ostatni etap wdrożenia, w którym wspieramy Państwa w początkowym okresie korzystania z systemu. Osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu Internetu odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości, wprowadzamy konieczne zmiany w systemie, usuwamy ewentualne usterki.