Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Faktury

enova365 Faktury

Moduł enova365 Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych uzupełniający funkcjonalność Faktur dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty sprzedaży.

Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to:

 • generowanie list i dokumentów sprzedaży,
 • tworzenie kart towarowych i usługowych,
 • definiowanie cen i tworzenie cenników,
 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

Sprzedaż

W module sprzedaży generowane są następujące dokumenty: faktury, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące, rachunki, rachunki korygujące. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dokumentów sprzedaży (tylko w wersji Złotej i Platynowej Handlu, nie dotyczy samego fakturowania).

Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

Ergonomia modułu fakturowania

Jedną z możliwości systemu jest uprzednie przygotowanie listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z późniejszym wyborem rodzaju dokumentu np. faktura/paragon. W przypadku zmiany typu dokumentu w trakcie jego wystawiania, ceny zostaną przeliczone czyli np. wcześniejsze wyliczenie od netto będzie zmienione na wyliczenie od brutto. W trakcie zamykania dokumentu system informuje o limicie kredytowym kontrahenta i jego zobowiązaniach, w tym przeterminowanych. Możliwe jest zablokowanie sprzedaży z powodu zaległości płatniczych.

Cennik

Moduł jest miejscem przechowywania informacji o towarach i usługach. Karta towarowa zawiera dane o nazwie, dostawcy, przechowuje 4 rodzaje numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostkę, stawkę VAT oraz definiuje wartość narzutu i marży. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży. Karty towarowe występujące w module Handel przechowują także informacje o zasobach, uzyskanej marży i obrocie.

Ceny

enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia pełną automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczenia pozostałych cen.

Kontrahenci i urzędy

Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, numer NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolna liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych.

Raporty i wydruki

Moduł Faktury oferuje następujące raporty, zestawienia i wydruki:

 • raport sprzedaży wg kontrahentów,
 • ewidencja VAT,
 • dokumenty sprzedaży,
 • raport sprzedaży wg towarów i usług,
 • transakcje wg numerów,
 • cennik pełny i fragmentaryczny.

Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to:

 • dokumenty nierozliczone,
 • dokumenty wg terminów płatności,
 • struktura wiekowa należności,
 • raporty kasowe.
Ewidencja Środków Pieniężnych

Prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych) służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Prowadzi również ewidencję dokumentów rozliczeniowych takich jak różnice kursowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek, delegacji.