Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 BI (Business Intelligence)

enova365 BI (Business Intelligence)

enova365 Business Intelligence dostarcza użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych. Wiedza ta przekazywana jest w postaci wskaźników wyrażonych liczbowo, procentowo lub tekstowo.

Wskaźniki

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki – zarówno finansowe, jak i poza finansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie realizacji znajdują się w danym momencie.

Mogą to być zarówno wskaźniki proste mierzące np. dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. analizujące pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie.

Business Intelligence w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

Bannery list i formularzy

Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

Korzyści:
  • wskaźniki biznesowe dostępne w miejscu pracy operatora, na listach i formularzach enova365,
  • zawsze aktualny i rzeczywisty zbiór danych ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa,
  • możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w każdym zewnętrznym narzędziu analitycznym,
  • predefiniowane dziedziny analityczne oraz wskaźniki.