Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro fakir

wapro fakir – Finanse i księgowość

działa z

saldeo logo

wapro fakir jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

wapro fakir to program do obsługi ksiąg rachunkowych – pełnej księgowości. Udostępnia mechanizmy do m.in. dekretacji i księgowania dokumentów, prowadzenia ewidencji VAT oraz rozrachunków, a także tworzenia zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. wapro fakir jest pod tym względem bardzo elastyczny – użytkownik ma wpływ na opcje związane zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

wapro fakir dostępny jest w 5 liniach produktowych:

 • BIZNES
 • PRESTIŻ
 • BIURO
 • BUDŻET
 • BIURO PLUS

Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

 • Ewidencja dokumentów:
 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
 • możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
 • Rozrachunki:
 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
 • rozliczanie rozrachunków walutowych wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym,
 • Księga główna:
 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
 • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia,
 • Ewidencja VAT:
 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • e-deklaracje
 • automatyczne tworzenie i obliczanie dekaracji VAT i podatkowych (VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8 z załącznikami),
 • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami)
 • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
 • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
 • e-Korespondencja
 • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy Asseco WAPRO umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
 • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:

 • Elementy Controllingu:
 • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
 • analiza wskaźnikowa – obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
 • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi takimi jak Crystal Raports,
 • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WAPRO Analizy.

Dodatkowo w wariancie BUDŻET:

 • Analityka budżetowa:
 • tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji,
 • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika,
 • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie),
 • sprawozdawczość budżetowa.