Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Workflow

enova365 Workflow

Moduł enova365 Workflow oferuje funkcje umożliwiające organizację przepływu pracy w firmie. Można to osiągnąć dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz uporządkowaniu grupy zadań przypisanych do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy.

Za pośrednictwem enova365 Workflow łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Korzyści z wykorzystania modułu:
  • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
  • zarządzanie procedurami w firmie,
  • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
  • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
  • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
  • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.