Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro analizy

wapro analizy – Analizy wielowymiarowe

Program wapro analizy to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów WAPRO ERP i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

Program wapro analizy dostępny jest w 2 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • PRESTIŻ

Program wapro analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.

System wapro analizy współpracuje z pozostałymi programami wapro erp, tj. wapro mag, wapro fakir, a w wersji PRESTIŻ również z wapro kaper, wapro best, wapro gang.

Program wapro analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów wapro erp. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych oferujących liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje, które zapewniają czytelność prezentacji. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

Dodatkowo w wersji PRESTIŻ

  • pełna współpraca z pozostałymi produktami z linii PRESTIŻ,
  • obsługa pól dodatkowych – dla programu wapro mag PRESTIŻ,
  • obsługa struktur MPK – dla programu wapro fakir PRESTIŻ,
  • możliwość tworzenia widoków analitycznych.