Strona główna » Usługi » Leasing

Leasing oprogramowania

Aby ułatwić pozyskanie wybranego przez Państwa systemu nawiązaliśmy współpracę z firmą Grenkeleasing Sp. z o.o. działającą na polskim rynku od roku 2003.

Grenkeleasing sp. z o.o. specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Polecamy Państwu ofertę Leasingu tradycyjnego z opcją nabycia (leasing operacyjny) będącą najpopularniejszą obecnie formą leasingu – po zakończeniu umowy wykupujecie Państwo sprzęt lub licencję na korzystanie z oprogramowania w cenie wykupu ustalonej na ofercie leasingu.

Korzyści z leasingu:

 • prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu),
 • neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa,
 • nie obciąża zdolności kredytowej,
 • natychmiastowe korzyści ze sprzętu (oprogramowania), spłata w wygodnych ratach.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Grenkeleasing:

 • finansowanie w PLN,
 • stała rata – finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej – raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu,
 • finansujemy usługę wdrożenia, której wartość nie przekracza 40% wartości całej inwestycji,
 • minimum formalności – nie są wymagane dokumenty z US i ZUS,
 • leasing przedmiotów IT już od wartości 1500 zł netto,
 • szybka decyzja – już w ciągu 30 minut przekazywana jest decyzja o finansowaniu,
 • finansowanie na 100% – opłata wstępna wynosi od 0% do 40%,
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy,
 • opłata przygotowawcza do 300 zł,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Procedura Promocyjna – (dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 – 10.000 zł netto):
 • wniosek – procedura promocyjna (bez danych finansowych, bez majątku) – pobierz tutaj
 • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
 • dwa dowody tożsamości.
 • Procedura Uproszczona – (dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł netto):
 • wniosek – procedura uproszczona – pobierz tutaj,
 • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
 • dwa dowody tożsamości.
 • Procedura Zwykła – (dotyczy przedmiotów o wartości powyżej 30.000 zł netto):
 • wniosek i informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła – pobierz tutaj,
 • dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki),
 • dwa dowody tożsamości,
 • powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT.

GRENKELEASING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Jak wygląda procedura zawierania transakcji?

 • Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
 • Przekazanie wymaganych dokumentów.
 • Wybór wariantu warunków finansowych.
 • Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
 • Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.