Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 CRM

enova365 CRM

Moduł enova365 CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zadań oraz zdarzeń powiązanych z kontrahentami:

  • zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta;
  • zadania rozumiane jako sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych, itp.

Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

Szczególną cechą enova365 CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW wykorzystanych do naprawy części).

Korzyści:
  • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
  • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
  • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
  • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
  • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
  • budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
  • określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.
enova CRM Outlook

To moduł dodatkowy integrujący progam enova z MS Outlook. W trakcie importu program pozwala wybrać kategorię sprawy jakiej dotyczy wiadomość. Kategoria jest rozumiana w enova jako definicja zdarzenia. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji.

enova Serwisy SMS

To moduł który we współpracy z zewnętrznymi bramkami SMS umożliwia wysyłanie wiadomości sms bezpośrednio z programu enova.