Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Pulpity

enova365 Pulpity

To aplikacje „webowe” będące uzupełnieniem oferty enova365. Zostały oparte w pełni na technologii i logice biznesowej standardowej wersji enova365 co pozwala na zachowanie spójności zapisów realizowanych drogą internetową.

Ich wykorzystanie ułatwia organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, w sposób sprawny, bez zbędnej biurokracji. W większości firm administrowanie informacjami pracowniczymi urasta do rangi ważnego elementu zarządzania kapitałem ludzkim. Rozwiązanie enova365 umożliwia pracownikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu za pośrednictwem Internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

enova365 Pulpit Pracownika

Dzięki wykorzystaniu elektronicznego dostępu pracowników do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza się przepływ informacji w firmie.

Pracownik z poziomu aplikacji może:
 • składać wnioski urlopowe,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy, nadgodzin, wykorzystania urlopów,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • drukować paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
enova365 Pulpit Kierownika

… umożliwia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych. Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie.

Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:
 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
 • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
 • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
 • kontrola nadgodzin,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
enova365 Pulpit Kontrahenta

Moduł enova365 Pulpit Kontrahenta przeznaczony jest dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu B2B. Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu, dzięki którym otrzymują oni dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy.

Jakie możliwości uzyskuje Użytkownik:
 • samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych), oferty od dostawcy,
 • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach,
 • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe,
 • możliwość wyświetlana zdjęć towarów,
 • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI),
 • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe,
 • informacja o zadaniach CRM kontrahenta,
 • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień,
 • możliwość połączenia z modułem enova365 Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów,
 • uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module enova35 Handel,
 • uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem,
 • proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów),
 • podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
 • utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.
enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

… to platforma do elektronicznej komunikacji między biurem rachunkowym a jego klientami.

Funkcjonalność dostępna w module:
 • dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
 • dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym,
 • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
 • najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
 • raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS,
 • płatności do realizacji w bankowości elektronicznej,
 • zadania zlecone i powiadomienia,
 • zasobnik dokumentów – najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • zwiększenie konkurencyjności usług biura,
 • poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego,
 • usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów,
 • automatyzacja udostępniania informacji Klientowi,
 • wzrost efektywności pracy księgowego,
 • podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.