Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro kaper

wapro kaper – Księga podatkowa

działa z

saldeo logo

wapro kaper jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

wapro kaper zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. Program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WAPRO Kaper dostępny jest w 4 liniach produktowych:

 • START
 • BIZNES
 • BIURO
 • PRESTIŻ

Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

 • Kartoteki:
 • odbiorców, dostawców, innych kontrahentów,
 • urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych,
 • pracowników,
 • stawek podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • Deklaracje podatkowe:
 • rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE,
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-Z na formularzach lub na czystych kartkach,
 • rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
 • przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu,
 • możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury,
 • emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40,
 • Ewidencje księgowe – Rejestry VAT:
 • użytkownik ma możliwość zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwość określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej,
 • możliwość dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów,
 • chronologiczne uporządkowanie wpisów – możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów,
 • sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku,
 • Ewidencje dodatkowe:
 • możliwość prowadzenia ewidencji do pięciu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środka,
 • ewidencja przebiegu jednego pojazdu dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji; słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów; Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu,
 • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami):
 • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
 • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
 • e-Korespondencja
 • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
 • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów, udziałowców oraz rozrachunków

Dodatkowo w wersji BIZNES i BIURO

 • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości pojazdów,
 • obsługa wynagrodzeń:
 • kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS,
 • możliwość tworzenia list płac – program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS,
 • obsługa umów zlecenia i o dzieło – dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków,
 • rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R)
 • generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS,
 • przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło,