Strona główna » Programy » enova365 ERP » enova365 Delegacje służbowe

enova365 Delegacje służbowe

Moduł enova365 Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencjonowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach.

Moduł jest zintegrowany z modułami: Księga HandlowaKsięga Podatkowa, a także z modułem Kadry Płace w zakresie odnotowania nieobecności z tytułu wyjazdu służbowego.

Na funkcjonalność modułu enova365 Delegacje służbowe składa się:

 • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
 • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy,
 • rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
 • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje,
 • tabela państw,
 • tabela stawek diet oraz limitów za nocleg,
 • pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych oraz stawek za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
 • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych.
Korzyści z wykorzystania modułu:
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych,
 • automatyzacja ewidencji kosztów delegacji służbowych oraz ich księgowania,
 • kontrola kosztów wyjazdów służbowych,
 • pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe
 • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.