Strona główna » Programy » WAPRO ERP » wapro ibusiness

WAPRO iBusiness – Mobilne analizy

Aplikacja mobilna WAPRO iBusiness  dedykowana na personalne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub z systemem Android, pozwala na ciągły dostęp do danych w trybie do odczytu. Dzięki temu wszędzie, gdzie istnieje połączenie z siecią Internet, można w swoim personalnym urządzeniu podejrzeć aktualne dane handlowe i finansowe a zatem efektywniej i skuteczniej podejmować decyzje kluczowe firmy.

Program umożliwia dostęp on-line do danych zapisanych w firmowej bazie danych co pozwala zachować lepszą kontrolę nad biznesem.

Dostępność wszystkich podstawowych informacji umożliwia wydajny monitoring sprzedaży i zamówień, zakupów, marży i zysków oraz danych finansowych i rozrachunków i na lepszy nadzór nad biznesem.

Analizy oparte o aktualne dane ułatwiają kontrolowanie bieżącego działania i kondycji firmy.

Aplikacja daje możliwość prezentacji trendów i porównanie z danymi historycznymi pozwala na szersze spojrzenie na działanie firmy w aspekcie danych z poprzednich okresów.