pobierz demo
pobierz demo

18/08/2023

enova365 - nowa wersja 2306.1.5

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach:

 • moduł Pulpity HR
  • e-wnioski pojawił się nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: "e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej".
 • moduł Kadry Płace
  • Właściciele Modyfikacji uległo wyliczanie minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus - od lipca 2023.
  • Wskaźniki Zaktualizowane zostały wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.
  • Deklaracje ZUS Zaktualizowano kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r., obowiązującym od 05.08.2023 r.
  • PFRON W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, w związku z czym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodano w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole "Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii".
  • Limity nieobecności Zmieniono naliczanie limitu "Zwolnienie od pracy - siła wyższa(godz.)" dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2.
  • Pakiet mobilności kierowcy Dostosowane zostało działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
 • moduł Handel
  • KSeF Rozbudowano zakres ustawień filtra 'Kategoria' dla plików zaimportowanych z KSeF. Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument', który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji. W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury' dodano ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Ponadto udostępniona została wizualizacja pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane. 

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj