pobierz demo
pobierz demo

02/12/2022

enova365 - nowa wersja 2210.4.9

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach:

 • moduł Business Intelligence
  • Utrwalanie danych Udostępniona została możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań.
 • moduł Handel
  • Relacje dokumentów Umożliwiono przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji
  • Uprawnienia Dodana została rola Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.
  • EDI Zmodyfikowana została definicja do importu pliku JPK_V7.
 • moduł Kadry Płace
  • Wskaźniki Uaktualniony został wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków” 103,9%, który zacznie obowiązywać od 1.01.2023r.
 • moduł Księgowość
  • Środek trwały Dodano możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. 
  • Plan kont Pojawiła się możliwość tworzenia wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta - wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj