pobierz demo
pobierz demo

26/08/2022

enova365 - nowa wersja 2206.3.4

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach:

  • moduł Kadry i Płace
    • e-wnioski W Pulpicie Pracownika - przygotowana została seria wniosków związanych z pracą zdalną,
    • Praca zdalna - umożliwiono definiowanie rodzajów pracy zdalnej oraz ewidencji jej okresów, zapisywanych w kartotece pracownika. Dodana została również możliwość odnotowania oświadczenia pracownika o warunkach lokalowo technicznych do świadczenia pracy zdalnej, a także wskazania jej lokalizacji.
  • moduł Księgowość
    • JPK W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj