pobierz demo
pobierz demo

05/08/2022

enova365 - nowa wersja 2204.5.10

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach:

  • moduł Kadry i Płace
    • Deklaracje PIT - zaktualizowany został formularz oraz wydruk dla deklaracji PIT-11 do wersji 29 obowiązującej od 01.07.2022 roku; nowy wzór PIT-11(29) należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2022 roku,
  • moduł Księgowość
    • Deklaracja CIT-8 - zaktualizowana została struktura eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(31). Wynika to z faktu opublikowania w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych z datą 27.07.2022 r. nowej wersji struktury xml eDeklaracji CIT-8(31), tj. wersji 2-0E. Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
    • JPK - w dniu 28 lipca 2022 r. nastąpiła aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl, dlatego też zaktualizowany został certyfikat w systemie. Nowy certyfikat jest konieczny do wysyłania plików JPK po 28 lipca 2022 r.
    • Delegacje (PWS) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1481) zaktualizowano w programie, w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji krajowej obowiązujące od 28.07.2022 r. Aktualna stawka diety wynosi 38 zł za dobę podróży, natomiast limit na rozliczenie noclegu wynosi 760 zł.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj