pobierz demo
pobierz demo

05/07/2022

WAPRO Mag - Sprzedaż i Magazyn - nowa wersja 8.70.6
Opublikowana została nowa wersja programu księgowego WAPRO Mag. Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji to:

  • Moduł reklamacji został dodany jako rozszerzenie modułu zleceń serwisowych;  - dodana została możliwość skrócenia roku obrotowego do daty ostatniego dnia okresu obrotowego, w którym zaksięgowano ostatni dokument.
  • Dokumenty - m.in. dodana została obsługa integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach integracji z usługą BusinessLink (funkcja jest w trakcie testów i na razie jest ukryta dla użytkownika).
  • Wydruki - m.in. dodane zostały wydruki związane z wprowadzonym modułem reklamacji.
  • Uprawnienia - wprowadzono uprawnienia dla pobierania kursów walut.

Lista wszystkich zmian dostępna jest na stronie producenta.