pobierz demo
pobierz demo

30/06/2022

enova365 - nowa wersja 2204.4.8

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach

 • moduł Kadry i Płace
  • PPK Kwalifikacja - zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia.
  • PPK - do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK dodana została nowa podlista "Kwalifikacja PPK", na której zostanie wyświetlona lista osób, które w ustawionym okresie kwalifikują się do przystąpienia do PPK z podziałem na kwalifikację minimalną bądź kwalifikację maksymalną.
  • Wskaźniki - zaktualizowany został wskaźnik "Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19", który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: "14.03.2020...30.09.2022".
 • moduł Księgowość
  • Odsetki - Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 lipca 2022r.
  • Deklaracja IFT-2 - W związku z opublikowaniem z datą 24.06.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji IFT-2/IFT-2R(10), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10).

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj