pobierz demo
pobierz demo

22/04/2022

enova365 - nowa wersja 2112.8.13

Opublikowana została nowa wersja programu enova365. Poniżej ogólna informacja o wprowadzonych zmianach

 • moduł Kadry i Płace
  • Umowa cywilnoprawna - Dostosowaliśmy naliczanie umów cywilnoprawnych od netto do zmian wynikających z Polskiego Ładu dotyczących ulg podatkowych (np. zaniechanie poboru podatku do kwoty 30 tys. zł, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki.
  • PFRONNa liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodaliśmy aktualną wersję formularza DEK-R (v2).
  • Definicja Elementów Wynagrodzenia - Dostosowaliśmy naliczanie elementów od netto do zmian związanych z ulgami podatkowymi (np. ulga dla klasy średniej, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki podatku. Uwaga: W przypadku naliczania elementów od netto prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu dostosowania konfiguracji elementów wynagrodzenia do powyższych zmian.
  • Oświadczenia i wnioski - W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy aktualny wydruk do formularza oświadczenia PIT-2. Poniższy druk stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 24.03.2022 r.)
 • moduł Księgowość
  • Deklaracje PIT - Zmieniliśmy sposób wyliczania opłaconych składek społecznych pobieranych do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (pomniejszających dochód). Wprowadzona zmiana pozwoli obsłużyć przypadek, gdy na formularzach zaliczek podatku dochodowego wprowadzane są wartości składek społecznych opłaconych, a jednocześnie wystąpiła strata lub dochód niższy niż wartość składek.
  • Dekrety - Wprowadziliśmy możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Obecne rozwiązanie pozwoli na uwzględnianie lub pominięcie dekretów zamknięcia m.in. podczas obliczania zestawień księgowych czy przeglądania obrotów i sald kont księgowych również w sytuacji, gdy ostatni dzień okresu obrachunkowego wypada w trakcie miesiąca.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie producenta -> tutaj