pobierz demo
pobierz demo
21/06/2016
RAKSSQL
- nowa wersja 2016.1.17.1020
Dzisiaj opublikowana została nowa wersja programu RAKSSQL. Najważniejsze zmiany to:
- opublikowanie nowej wersji e-deklaracji CIT-8,
- wprowadzenie na dokumentach handlowych (faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktury korygujące)
dedykowanych pól do
zamieszczania informacji wymaganych w trakcie eksportu do pliku JPK,
- poprawienie działania wyszukiwarki kontrahentów z bazy GUS.
Więcej szczegółów dotyczących zmian w wersji dostępnych jest tutaj ->
http://download.raks.pl/rakssql/opis_zmian_rakssql.pdf
.
13/06/2016
WF-GANG - nowa wersja 8.11.0.1
Opublikowana została nowa wersja programu. Szczegółowe zmiany dostępne są tutaj ->
http://www.wapro.pl/wapro/kadry-place#tabs5
.
16/05/2016
Ewidencja VAT - nowe obowiązki od 1 stycznia 2017.
W piątek (13/05/2016) Sejm przegłosował i przekazał do Senatu ustawę określającą m.in. obowiązek
comiesięcznego wysyłania informacji o prowadzonej ewidencji VAT, w postaci elektronicznej
odpowiadającej strukturze logicznej JPK, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Oznacza to że małe oraz średnie przedsiębiorstwa już od 1 stycznia 2017 będą miały obowiązek
cyklicznego raportowania w zakresie ewidencji VAT, mikroprzedsiębiorstwa zostaną objęte tym
obowiązkiem rok później - 1 stycznia 2018. Termin wprowadzenia obowiązku dla dużych firm nie uległ
zmianie i obowiązuje od 1 lipca 2016.