pobierz demo
pobierz demo
Produkcja

enova365 Produkcja

Moduł enova365 Produkcja pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii wykorzystywanej tylko w tym zleceniu - można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową.

Zlecenie można zostać utworzone przez dokonanie wyboru:

  • produktu - związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wykorzystana w procesie produkcji,
  • technologii - produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia.

W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.

Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. Można więc na przykład wygenerować ze zlecenia produkcyjnego zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

Moduł umożliwia:

  • obsługę produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
  • szybką kalkulację kosztu wytworzenia,
  • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
  • swobodę generowania dokumentów magazynowych - na wybrane surowce/produkty, w tym na część ilości.

Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie

Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły enova365 Handel i Produkcja

Produkcja W tej kategorii nie ma produktów.