pobierz demo
pobierz demo
wapro fakir

wapro fakir - Finanse i księgowość 

dostępny też w chmurze - wapro online - sprawdź

wapro fakir jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Skutecznie wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów oraz ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

wapro fakir to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. wapro fakir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

wapro fakir dostępny jest w 5 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • PRESTIŻ
  • BIURO
  • BUDŻET
  • BIURO PLUS

Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

 • Ewidencja dokumentów:
  • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych,
  • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania,
  • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
  • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach
  • możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
 • Rozrachunki:
  • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań,
  • rozliczanie rozrachunków walutowych wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych,
  • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek,
  • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym,
 • Księga główna:
  • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych,
  • automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia,
 • Ewidencja VAT:
  • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT,
  • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7,
  • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
  • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • e-deklaracje
  • automatyczne tworzenie i obliczanie dekaracji VAT i podatkowych (VAT-7, VAT-7K,VAT-7D, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8 z załącznikami),
 • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami)
  • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
  • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
 • e-Korespondencja
  • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy Asseco WAPRO umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
  • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:

 • Elementy Controllingu:
  • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
  • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
  • analiza wskaźnikowa - obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
  • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi takimi jak Crystal Raports,
  • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WAPRO Analizy.

Dodatkowo w wariancie BUDŻET:

 • Analityka budżetowa:
  • tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji,
  • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika,
  • obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (opcjonalnie),
  • sprawozdawczość budżetowa.
wapro fakir W tej kategorii nie ma produktów.