pobierz demo
pobierz demo
wapro mag

wapro mag - Sprzedaż i magazyn

dostępny też w chmurze - wapro online - sprawdź

wapro mag przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

wapro mag dostępny jest w 4 liniach produktowych:

 • START
 • BIZNES
 • PRESTIŻ
 • PRESTIŻ PLUS

Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

 • Kartoteki - kontrahenci:
  • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki),
  • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw),
  • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki),
  • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja),
  • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta,
  • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców),
  • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta),
 • Kartoteki - artykuły i usługi:
  • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi,
  • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe,
  • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu,
  • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży,
  • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży,
  • nieograniczona ilość cen sprzedaży,
  • indywidualne cenniki dla kontrahentów,
 • Pozostałe kartoteki:
  • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy,
  • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania,
  • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów),
  • dodatkowo w wersji PRESTIŻ - kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów
 • Dokumenty występujące w systemie:
  • magazynowe - bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne,
  • handlowe - faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktura pro forma,
  • rozrachunkowe - KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa,
 • Magazyny:
  • obsługa jednego magazynu,
  • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy,
  • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto,
  • dodatkowo w wersji BIZNES - obsługa dowolnej liczby magazynów,
 • Inwentaryzacja:
  • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu,
  • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów,
 • Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż:
  • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych,
  • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy,
  • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń),
  • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu,
  • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ,
  • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy,
  • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów,
  • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów,
  • dodatkowo w wersji BIZNES - automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych,
  • dodatkowo w wersji PRESTIŻ:
   • możliwość wystawiania faktur walutowych,
   • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD,
 • Rozrachunki:
  • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych,
  • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań,
  • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie),
  • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata),
  • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków,
  • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów,
  • drukowanie wezwań do zapłaty,
  • obsługa rozrachunków wielowalutowych,
  • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych,
  • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności, kontrahenta, formy płatności,
 • Finanse:
  • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu,
  • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe,
  • wydruk raportów kasowych,
  • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego,
 • Zestawienia:
  • stan magazynu, oferty, cenniki,
  • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT,
  • zestawienia obrotów magazynowych,
  • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów,
  • analizy stanu rozrachunków,
  • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców,
  • dodatkowo w wersji BIZNES - sumaryczne stany zamówień i rezerwacji,

Dodatkowe funkcje dostępne w wersjach:

 • BIZNES
  • Zamówienia - automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców,
  • Obsługa zleceń serwisowych - kartoteka urządzeń serwisowych, dodawanie zleceń serwisowych, kosztorysowanie, generowanie faktur,
 • PRESTIŻ
  • Moduł CRM - uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem,
  • Produkcja - zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy; montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe,
 • PRESTIŻ PLUS
  • Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach Crystal Reports,
  • Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu; mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.,
wapro mag W tej kategorii nie ma produktów.